Objektgrupper

Mer produkter är planerade!
Var vänlig skicka oss ett mail om du saknar något här!Diagramme

Karte1

Berichte

Qrcode

Produkt: "kyla"

Användningsområde

Log4Job är ett komplett och merspråkigt system för förvaltning av kylkrätsar, köldmedium och läkagekontroll.
Om du kann använda ein vanlig browser, så kann du använda Log4Job!

Funktionsomfång

Du beslutar själv, vilka funktioner du vill använda.
Alla data är valfria!
Det är tex. möjligt, att bara lagra anonyma kylkrätsdata om du redan har lagrat dina stammdata någon annan stans.

Log4Job ger stöd vid...

 • övervakning och täthetskontroll av kylanläggningar och air condition (Containment).
 • dokumentation av använda köldmedium (Monitoring).
 • optimering av serviceplaneringen.
 • upptäckning och undvikning av brott mot gällande regler och lagar (läckagekontroll und protokollplikter)
 • att tidigt uptäcka defekta anläggningar, tack vare transparenta och automatisk raportering.
 • den automatiska tidsplaneringen tex. vid täthets- och efterkontroller

Funktionsomfång mobila mjukvaran

 • lagra och läsa anlägningsdata
 • lagra och läsa data från service på anläggningen
 • lagra och läsa data vid köldmedium- och kylkrätsmaskinolja användning
 • läsa Logbok (även genom att scanna QR-Code)

Entydig anläggningsidentitet

Varje kylkräts i Log4Job får ett eget och unikt nummer.
Väder- och UV-resistenta etiketter kann du printa själv, med hjälp av Log4Job och en laser printer.
För att servicepersonalen på platz ska kunna hämta log boken så snabbt som möjligt, placerar vi även anläggningens nummer som ein QR-Kod på anlägningens etikett. Med en internet kapabel mobiltelefon och ein av de otaliga, mest fria, QR-läsare, kann man hämta hela log boken på några sekunder. Det tidsintensiva letandet och läsandet av handskrivna log böcker tillhör förgångna tider.Gas centrale

Gas messsonde

Product: "Gasövervakning"

Användningsområde

Log4Job är ett komplett och merspråkigt system för förvaltning av gasövervakningsanläggningar.
Om du kann använda ein vanlig browser, så kann du använda Log4Job!

Funktionsomfång

Du beslutar själv, vilka funktioner du vill använda.
Alla data är valfria!
Det är tex. möjligt, att bara lagra anonyma gasdata om du redan har lagrat dina stammdata någon annan stans.

Log4Job - "Gasövervakning" ger stöd vid...

 • optimering av serviceplaneringen.
 • upptäckning och undvikning av brott mot gällande regler och lagar (läckagekontroll und protokollplikter)
 • att tidigt uptäcka defekta anläggningar, tack vare transparenta och automatisk raportering.
 • den automatiska tidsplaneringen tex. vid täthets- och efterkontroller

Funktionsomfång mobila mjukvaran

 • lagra och läsa anlägningsdata
 • lagra och läsa data från service på anläggningen
 • lagra och läsa data vid köldmedium- och kylkrätsmaskinolja användning
 • läsa Logbok (även genom att scanna QR-Code)

Entydig anläggningsidentitet

Varje objekt i Log4Job får ett eget och unikt nummer.
Väder- och UV-resistenta etiketter kann du printa själv, med hjälp av Log4Job och en laser printer.
För att servicepersonalen på platz ska kunna hämta log boken så snabbt som möjligt, placerar vi även anläggningens nummer som ein QR-Kod på anlägningens etikett. Med en internet kapabel mobiltelefon och ein av de otaliga, mest fria, QR-läsare, kann man hämta hela log boken på några sekunder. Det tidsintensiva letandet och läsandet av handskrivna log böcker tillhör förgångna tider.Fire loescher2

Product: "Brandskydd"

Användningsområde

Log4Job är ett komplett och merspråkigt system för förvaltning av brandskyddsanläggningar.
Om du kann använda ein vanlig browser, så kann du använda Log4Job!

Funktionsomfång

Du beslutar själv, vilka funktioner du vill använda.
Alla data är valfria!
Det är tex. möjligt, att bara lagra anonyma data om du redan har lagrat dina stammdata någon annan stans.

Log4Job - "Brandskydd" ger stöd vid...

 • optimering av serviceplaneringen.
 • upptäckning och undvikning av brott mot gällande regler och lagar (läckagekontroll und protokollplikter)
 • att tidigt uptäcka defekta anläggningar, tack vare transparenta och automatisk raportering.
 • den automatiska tidsplaneringen tex. vid täthets- och efterkontroller

Funktionsomfång mobila mjukvaran

 • lagra och läsa anlägningsdata
 • lagra och läsa data från service på anläggningen
 • läsa Logbok (även genom att scanna QR-Code)

Entydig anläggningsidentitet

Varje objekt i Log4Job får ett eget och unikt nummer.
Väder- och UV-resistenta etiketter kann du printa själv, med hjälp av Log4Job och en laser printer.
För att servicepersonalen på platz ska kunna hämta log boken så snabbt som möjligt, placerar vi även anläggningens nummer som ein QR-Kod på anlägningens etikett. Med en internet kapabel mobiltelefon och ein av de otaliga, mest fria, QR-läsare, kann man hämta hela log boken på några sekunder. Det tidsintensiva letandet och läsandet av handskrivna log böcker tillhör förgångna tider.Anlagenstruktur

Produkt: "Användardefinierad"

Användningsområde

Vi denna produkt, bestämmer du själv användningsområdet!
Du definierer produkten och aktiviteterna på objekten själv. Därefter kann du samla och lagra aktiviteterna på objekten, såväl stationärt och mobilt.
Prova själv. Det är enklare än du tror!

Ett exempel, så du vet vad vi talar om:
En av våra Kunder har definierat produkten "Fettavskiljare-Service" såsom alla (service) aktiviteterna på dessa objekt.
Med den mobila Log4Job mjukvaran, kann servicepersonalen lagra servicedata på platz. Servicerapporten genereras automatiskt och skickas per mail...

Funktionsomfång

Du beslutar själv, vilka funktioner du vill använda.
Alla data är valfria!
Det är tex. möjligt, att bara lagra anonyma objekt om du redan har lagrat dina stammdata någon annan stans.

Log4Job ger stöd vid...

 • optimering och planering av servicejob
 • automatiska rapporter
 • ...

Funktionsomfång mobila mjukvaran

 • lagra och läsa anlägningsdata
 • lagra och läsa data från service på anläggningen
 • läsa Logbok (även genom att scanna QR-Code)

Entydig anläggningsidentitet

Se produkt "Kyla"

Produkt: "Dokumentförvaring"

Leta aldrig efter dokument igen!

Förvalta alla servicedokument online och nå dom överallt!

Kombinera och utöka

Kombinera godtyckligt alla ovan nämnda objekttyper!
En facility manager tex. hanterar många olika objekttyper.
Med Log4Job kann du sammla alla objekttyper unted en anläggning.