Datasäkerhet

På Log4Job, tar vi data säkerhet på allvar!
Det gäller tex. för din anonymitet vid användandet av våra tjänster
och framför allt när det gäller dina perönliga data.
Om du har frågor gällande vår data säkerhet, står vi gärna till förfogande.

Datainsammling och -användning

Varje gång en användare ropar upp ein sida från vår websajt, överförs vissa data:
- Namnet på filen och data som användaren matat in på sidan
- Referrer-URL till den sidan, varifrån sidan ropats upp
- Datum och tidpunkten för uppropet
- Status på uppropet (sidan överförd, sidan inte hittad osw.)
- Typ och operativsystemet av använd browser
- Användarens IP-Adress
Dessa data används bara för att garantera systemets stabilitet och raderes resp. anonyiseras,
när dette ändamålet är uppfyllts.
Vi lagrar inte själv betaldata utan de överförs krypterat till en betaltjänst.

Cookies

Denne websajt fungerar inte utan cookies. Vi lagrar bara de nödvändigaste data i cookies, som vi behöverför att driva vår tjänst.
Dessa data är dessutom krypterade.

Information och radering

Varje Log4Job kund har rätt att bli informerad över sina data.
Om du vill veta vilka data vi lagrar, så ber vi dej t a kontakt med oss via den email adress,
du använder här, tillsammans med ein kopia på ditt ID kort.

Om du vill radera dina data, kann du göra det själ på din profilsida.