Log4Job är ett programm für stationär och mobil protokollering av Arbete.

Användningsområdet är enormt. I regel protokolleras tex. servicearbeten. Rapporten sänds så väl till operatören av anläggninge som företaget som utfört servicearbetet. Vid återkommande arbeten, förwaltar vi era tider.
Allt det gör Log4Job automatiskt!

Vi bygger på Partnerskap.

Ett levande partnerskap mellan våra kunder och oss bygger på ömsesidigt respekt, förtroende och stöd.

Partner

Mer...

Du vill också bli partner?

Låt oss prata om, vad vi kann göra för varandra.
Tag kontakt med oss.


Log4Job Flyer

Pdf Download