Produkty

Mamy więcej produktów w rurociągu!
Jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz prosimy o przesłanie mailDiagramme

Karte1

Berichte

Qrcode

Produkt: "Zimno"

Aplikacja

Log4Job jest wielojęzycznym kompleksowym rozwiązaniem dla firm chłodniczych, serwisowania czynnika chłodniczego i kontroli szczelności.
Jeśli masz dostęp do przeglądarki internetowej możesz użyć Log4Job.

Funkcje

Sam decydujesz, których funkcji na Log4Job będziesz używać.
Wszystkie dane są opcjonalne!
Na przykład można przechowywać anonimowo dane dotyczące agregatu chłodniczego, jeśli posiadasz takie dane jak adres itd zapisane w innym miejscu.

Log4Job wspiera Cię...

 • w nadzorowaniu i kontroli szczelności agregatów chłodniczych i klimatyzatorów (Kontrola).
 • w prowadzeniu dokumentacji używanych czynników chłodniczych.
 • poprzez optymalizowanie planu serwisowego
 • poprzez nie naruszanie rozporządzeń i przepisów dotyczących dokumentacji i zapisywania, oraz kontroli szczelności.
 • poprzez identyfikację wadliwych jednostek dzięki przejrzystej i zautomatyzowanej funkcji składania sprawozdań
 • poprzez zautomatyzowane zarządzanie terminami kontroli szczelności i badania kontrolnego.

Spis funkcji aplikacji mobilnej

 • Uchwycenie i odtwarzanie danych agregatu chłodniczego
 • Uchwycenie i odtwarzanie danych serwisowych
 • Uchwycenie i odtwarzanie danych dotyczących czynników chłodniczych i oleju silnikowego do agregatu chłodniczego
 • Odtwarzanie i dokonywanie kompletnego zapisu w rejestrze (n.p. zeskanowanie kodu-QR)

Unikalna identyfikacja jednostki chłodniczej

Każdemu agregatowi chłodniczemu zostaje przypisany odrębny id.
Możesz sam drukować plakietki odporne na pogodę i promienie UV za pomocą Log4Job drukarki laserowej.
W celu ułatwienia szybkiego odzyskania danych z rejestru umieszczamy na plakietce id i kod-QR. Posługując się jednym z wielu mających dostęp do internetu telefonów internetowych i jednym z bezpłatnych czytników kodów QR, można odtworzyć cały rejestr w kilka sekund. Pracochłonne odczytywanie i poszukiwanie danych z ręcznie wypisanego rejestru należy do przeszłości.Gas centrale

Gas messsonde

Product: "Gasmonitoring"

Application

Log4Job offers a maintenance management for tailor made systems. This feature is most valuable when it comes to gasmonitoring systems, as those mostly are combined out of many different components.
With Log4Job you capture all the components with no effort, combining them to a installation.

Features

You decide what features in Log4Job you use.
All data are optional!
You can enter your data via the single components, the installation or the plant.

Log4Job - "Gasmonitoring" supports you...

 • with the management of complex component data.
 • by optimizing the service plan
 • in not breaking rules and regulations concerning documentation.
 • by identifying faulty units thanks to a transparent and automatic reporting feature.
 • by keeping a 'eye' on due dates.

Mobile Application feature list

 • Capturing and recalling components data
 • Capturing and recalling service data
 • Recalling the complete log book (e.g. by scanning the QR-Code)

Unique unit identification

Every refrigeration unit becomes a unique id.
You can print weather and UV resistant badges yourselves using Log4Job and a laser printer.
To make it easier and faster to recall the complete log book we place the the id on the badge as an QR-code too. Using one of the many internet capable mobile phones and one of the free of charge QR-code readers, you can recall the complete log book in seconds. The tedious reading and searching for hand written log books belongs to the past.Anlagenstruktur

Produkt: "zdefiniowany przez klienta"

Aplikacja

Podczas posługiwania się tym produktem sam przekonasz się jak to działa!
Po zdefiniowaniu przez siebie produktu, można przystąpić do działań na komputerze stacjonarnym i w aplikacji mobilnej.
Spróbuj. To jest łatwiejsze niż myślisz!

Oto przykład wyjaśniający możliwości tego produktu:
Jeden z naszych użytkowników tak zdefiniował swój produkt, oraz wszystkie z nim związane czynności "smar do konserwacji silnika".
Posługując się aplikacją mobilną Log4Job , ekipa zajmująca się konserwacją może uchwycić wszystkie czynności po czym automatycznie zostanie utworzony raport a następnie przesłany na adres mailowy...

Sam decydujesz o tym jakich funkcji na Log4Job użyjesz.
Wszystkie dane są opcjonalne!
Na przykład można przechowywać dane o jednostce anonimowo, jeśli zapisałeś wszystkie inne dane jak adres itp. gdzie indziej.

Log4Job wspiera Cię...

 • poprzez optymalizownie planu konserwacji
 • poprzez zautomatyzowaną funkcję tworzenia raportów/sprawozdań
 • ...

Spis funkcji aplikacji mobilnych

 • Uchwycenie i odtwarzanie danych jednostki
 • Uchwycenie i odtwarzanie danych dotyczących konserwacji
 • Odtwarzanie i dokonywanie kompletnego zapisu w rejestrze (n.p. poprzez zeskanowanie kodu-QR)

Unikalna identyfikacja jednostki

Patrz produkt "Zimno"

Produkt: "Przechowywanie dokumentów"

Never search for documents again!

Store all your maintenance related documents online and access them from everywhere!