Bezpieczeństwo Danych

Na Log4Job, bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych!
Odnosi się to do n.p.anonimowości w posługiwaniu się naszymi usługami
a w szczególności do ochrony Twoich danych osobowych.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt z nami.

Gromadzenie i Wykorzystywanie Danych

Każde polecenie użytkownika otwarcia nowej strony na naszym portalu pociąga za sobą transfer danych:
- Nazwa pliku na tej stronie i - jeśli dotyczą - dane, które sam wprowadziłeś
- Polecony-URL tej strony, z której strona wzięła swoją nazwę
- Data i czas żądania
- Stan dostępu (strona przeniesione, nie znaleziono strony i tak dalej.)
- Rodzaj i system operacyjny używanej przeglądarki
- IP-Adres użytkownika
Używamy tych danych wyłącznie dla celów zapewnienia stabilności systemu, dane te zostaną usunięte i/lub staną się anonimowe, jak tylko
wypełnią swoje zadanie.
Nie przechowujemy danych płatności. Dane te są szyfowane i przekazywane dostawcy opłat.

Ciasteczka

Ta aplikacja internetowa nie będzie działać bez włączonych ciasteczek. Przechowujemy dane w formie ciasteczek tylko w celu umożliwienia działania tej strony.
Dalej, te dane są zaszyfrowane.

Informacje i Usunięcie

Każdy użytkownik Log4Job ma prawo, do informacji na temat swoich danych.
Jeśli chciałbyś zostać poinformowany o Twoich przechowywanych danych, prosimy o przedstawienie tej prośby w formie pisemnej
mailem, na adres mailowy podany na Log4Job, wraz z kopią Twojego dowodu osobistego lub innego identyfikatora.

Jeśli chciałbyś usunąć swoje dane, można tego dokonać osobiście na swoim profilu.